Jak zmieniła się branża eventowa po pandemii?

Jak zmieniła się branża eventowa po pandemii? W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w wydarzeniach na otwartym powietrzu może obecnie uczestniczyć 250 osób. Nie wlicza się w to jednak osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dzieci poniżej 12 roku życia stanowią wyjątek ponieważ, nie są ujęte w kalendarzu szczepień.

 

Reputacja marek eventowych budowana na zdrowiu i bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo, szczególnie jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka zakażenia się koronawirusem, to aktualnie podstawa dla firm zajmujących się organizacją eventów. Spowodowanie zagrożenia może odbić się niekorzystnie dla firmy eventowej. Uczestnicy oraz partnerzy biznesowi mogą utracić zaufanie i zacząć korzystać z usług firm konkurencyjnych. Dopilnowanie spełnienia wszystkich wymogów prawnych i spełnienie oczekiwań uczestników, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, to aktualnie podstawa.

Dystans społeczny

Konieczność zapewnienia dystansu społecznego, to nie tylko wymóg prawny, ale również oczekiwania uczestników. Dlatego też zmniejszyła się liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniach, na ograniczonym terenie. Zapewnienie osób pilnujących przestrzegania zasad, to dodatkowe koszty dla organizatorów. Zdecydowana większość wydarzeń odbywa się teraz na świeżym powietrzu, ze względu na możliwość wpuszczenia na nie większej liczby osób.

Gastronomia

Stanowiska gastronomiczne podczas eventów, muszą zapewniać możliwość zjedzenia posiłku z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych uczestników. Należy również zapewnić stałą dezynfekcję stolików, a same stanowiska gastronomiczne umieścić w maksymalnej odległości od siebie. Dodatkowym rozwiązaniem jest rozłożenie posiłków w czasie, aby minimalna liczba osób przebywała na tym samym terenie.

Testowanie na miejscu

Testy przeprowadzane bezpośrednio przed wejściem na teren wydarzenia są tematem dyskusji już od kilku miesięcy, jako sposób na potencjalnie bezpieczny powrót do spotkań podczas imprez masowych. Obowiązkowe testy mogą w niedalekiej przyszłości stać się pewnym standardem zapewniającym bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników eventu, jednocześnie pozwalającym na organizację imprez dla dużej ilości osób.

 

Obecnie na kilku festiwalach zostało już wprowadzone „testowanie”. Rodzaje oferowanych testów podczas imprez masowych to najczęściej szybkie testy antygenowe. W przypadku wyniku pozytywnego test jest powtarzany, jednak jeśli kolejny już test wychodzi pozytywny, to już we własnym zakresie zalecane jest przeprowadzenie testu PCR. Testowanie wiąże się z brakiem możliwości opuszczenia miejsca lub koniecznością wykonania ponownego testu w momencie powrotu na teren imprezy. Jest to również dodatkowy koszt ponoszony przez organizatora lub dopłata do biletu.

Dodatkowe koszty

  • Pleksy,
  • Podstawowe środki ochrony higienicznej, maseczki,
  • Środki dezynfekujące,
  • Testy, oraz koszty związane z zatrudnieniem osób, które testy przeprowadzą,
  • Zatrudnienie dodatkowych osób do pilnowania bezpieczeństwa, dystansu społecznego oraz nakazu zakrywania ust i nosa,
  • Konieczność ogrodzenia terenu,
  • Możliwe do poniesienia koszty związane z koniecznością odwołania imprezy, ze względu na złą sytuację epidemiologiczną.

Są to jedne z niewielu dodatkowych kosztów, z jakimi muszą liczyć się firmy eventowe. Pojawiają się nowe koszty związane z lepszym rozplanowaniem przestrzeni, zapewnieniem bezpieczeństwa, czy sprawdzeniem wentylacji i cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach.

Wzrost cen dla uczestników

Droższe ceny biletów, to wynik większych kosztów związanych z zabezpieczeniem imprezy.  Artyści, którzy przez wiele miesięcy nie mieli pracy, podnoszą swoje stawki. Wzrosły również ceny na stoiskach gastronomicznych, co wiąże się z dodatkowymi wymogami oraz kosztami, jakie muszą ponieść właściciele takich punktów.

Wydarzenia hybrydowe oraz online

Niektóre eventy zmieniły całkowicie swoją formułę i przeniosły się do internetu. Inne występują w formie hybrydowej, aby zapewnić możliwość wzięcia udziału wszystkim zainteresowanym uczestnikom. Jest to chyba jeden z największych przełomów, jeśli chodzi o branżę eventową. Wiąże się to, z poniesieniem dużych nakładów, aby zorganizować i odpowiednio przygotować miejsce, nagłośnienie, oświetlenie, wystrój w celu zapewnienia odpowiedniego klimatu, zapewnić stałe łącze i poprawny przesył danych podczas transmisji. Wydaje się to być jednak najlepszym rozwiązaniem, patrząc na zapowiadane kolejne fale pandemii oraz konieczności rezygnacji ze spotkań i wydarzeń masowych.

Dominacja wydarzeń z lokalnymi artystami

Obostrzenia związane z podróżowaniem po Europie oraz po świecie zmusiły organizatorów do zapraszania na wydarzenia większej ilości lokalnych artystów. Ryzyko, że zagraniczna gwiazda będzie zmuszona do przebywania na kwarantannie po przybyciu na teren kraju bądź też jego opuszczeniu jest bardzo duże, co może wiązać się z dużymi kosztami i koniecznością odwołania koncertu.

Wydarzenia spełniające wymienione wyżej środki zapewnienia bezpieczeństwa będą miały przewagę nad tymi, które ich nie spełniają. Aby wziąć udział w konkretnych wydarzeniach, poczucie bezpieczeństwa i pewności będą najważniejsze, więc branża musi koniecznie zaangażować się i nadać bezpieczeństwu priorytet ponad wszystko inne.

Leave a Reply